Ontdek de projecten en breng je stem uit

Welk project heeft de meeste impact op jouw vrijetijdsbeleving en verdient deze legislatuur bijzondere aandacht: feestzaal Sint-Martinus, de Krankhoeve of de sportkeet?

De gemeente Bonheiden heeft de ambitie om volgende drie renovatieprojecten op te nemen in het meerjarenplan 2020 - 2024: renovatie van feestzaal Sint-Martinus, renovatie van De Krankhoeve en een nieuwe sportkeet. De ambitie is de drie projecten te realiseren in de huidige beleidsperiode. Deze ambitie wordt officieel bevestigd of verworpen bij het finaliseren van het meerjarenplan.

Als inwoner kan jij nu mee bepalen welk project als eerste onze aandacht verdient: op welk project focussen we bij de start van 2020?