Over het stemmen

Door jouw stem uit te brengen bepaal jij mee de prioriteiten van onze gemeente: welk van deze projecten verdient het om bij de start van 2020 de focus van de gemeentediensten te krijgen? Ontdek hieronder meer details over de kracht van jouw stem.

Worden alle drie de projecten sowieso uitgevoerd?

De gemeente Bonheiden heeft de ambitie om de drie renovatieprojecten, feestzaal Sint-Martinus, De Krankhoeve en de nieuwe sportkeet, op te nemen in het meerjarenplan 2020 - 2024. De ambitie is deze drie projecten dan ook te realiseren in de huidige beleidsperiode. Deze ambitie wordt officieel bevestigd of verworpen bij het finaliseren van het meerjarenplan in december 2019.

Waarom stemmen?

De gemeente dient de drie projecten te prioriteren: het is niet mogelijk de drie projecten tegelijk te laten starten. Daarom vragen we aan jullie om jullie stem uit te brengen: op welk project dienen de gemeentediensten eerst te focussen bij de start van 2020.

Kan ik op meerdere projecten stemmen?

Ja, elke stem is een steun-stem: je kan één, twee of drie projecten steunen met je stem.

Kan ik mijn stem ongedaan maken?

Neen, je kan je stem niet ongedaan maken of opnieuw stemmen.

Is het resultaat van de stemming bindend?

Neen, deze stemming is raadgevend. Dit wil zeggen dat het college van burgemeester en schepenen het recht behoudt de eindbeslissing te nemen.

Wat bij een gelijk aantal stemmen?

Bij een gelijk aantal stemmen behoudt het college van burgemeester en schepenen het recht een eindbeslissing te nemen.

Wie mag er online stemmen?

Zowel inwoners als passanten van de gemeente Bonheiden mogen online hun stem uitbrengen. Je moet dus niet in Bonheiden wonen om je stem uit te brengen. Als inwoner kan je je stem wel zwaarder laten doorwegen: je kan immers online én offline stemmen.

Wie mag er offline stemmen?

In de Rijmheide (editie november-december 2019) vind je een stemformulier: dit kan je invullen en binnen brengen op het gemeentehuis. Elk gezin in Bonheiden kan zo een extra stem uitbrengen! De ingevulde gegevens op het stemformulier worden nagekeken aan de hand van het bevolkingsregister van de gemeente: per inwoner kan je maximaal één geldig formulier binnen brengen.

Wanneer kan er gestemd worden?

Online stemmen kan vanaf 1 november 2019 tot en met 30 november 2019. De brievenbussen voor de offline stemmen worden geplaatst op 31 oktober 2019 en geledigd op 1 december 2019 voor 9u.

Is elke stem evenveel waard?

Eén online en één offline stem zijn evenveel waard: deze worden bij elkaar opgeteld om tot een finale score te komen. Een inwoner kan wel twee keer zijn of haar stem uitbrengen: één keer online, één keer offline.

Zijn dit de enige projecten voor de komende jaren?

Neen. Het bestuur legt meerdere projecten vast in het strategisch meerjarenplan 2020 - 2024. In het eerste kwartaal van 2020 kan je het strategisch meerjarenplan van de gemeente met alle projecten en ambities raadplegen.

Moet ik verplicht een profiel aanmaken?

Je hebt geen profiel nodig om de website te raadplegen. Om je stem online uit te brengen dien je wel een profiel aan te maken op basis van een uniek e-mailadres. Om je stem offline uit te brengen dien je geen profiel aan te maken, maar dien je wel inwoner te zijn van de gemeente Bonheiden.